Lite info om vass

Vass en karaktärsväxt i näringsrika sjöar
Från sina grova krypande utlöparrötter förökar sig vassen genom ett väl utvecklat utlöparsystem upp via stråna genom vattnet. Vass kan ha en årlig tillväxt och utbredning på ca 1 m.

Vid klippning ”stryps” vassen
När vassen klipps förhindras eller ”stryps” syretillförseln genom den ihåliga stammen ner till vassens rötter, som ofta växer i syrefattig miljö. Det är därför viktigt att klippa vassen så fort stråna bryter vattenytan.

Bästa tiden för klippning
Klipp vass och vattenväxter under dess växtperiod. Bäst är under juni, juli, augusti samt september. Innan näringen går tillbaka till dess rötter för att ackumuleras till kommande säsong.

Bladvass ett långlivat gräs
Bladvass är nordens största och mest långlivade gräs.

Upprepad behandling
För att reducera vassbeståndet krävs upprepad vassklippning. För bästa effekt upprepas klippningen upptill 3 gånger per säsong, 3 år i rad.

Ta hand om vassen
Det är viktigt att den skördade vassen tas upp på land så att inte näringsämnena som finns i vassen läcker tillbaka till vattnet och bidrar till fortsatt övergödning.

Färsk vass kan komposteras och användas som jordförbättringsmedel.

Dessutom är det bra för miljön
Genom att klippa vass skapas bättre livsmiljöer och miljöförhållanden i vattnet och på bottnarna som i sin tur ökar värdet för alla oss som nyttjar området, såväl till lands som till sjöss.

Ett forskningsprojekt vid SLU i Alnarp, Sverige har kommit fram till att skörd och bortförsel av våtmarksvegetation, så som vass, bidrar till att minska risken för övergödning. När bladvass skördas förbättras våtmarkens rening  samtidigt som vassen kan användas som biomassa.

Att klippa vass är bra för miljön. När du klipper grön vass under sommaren minskar även mängden fosfor med upp till 9 kg och mängden kväve med upp till 100 kg per hektar.

Blommar i augusti
Vass blommar under augusti och september med en stor och yvig vippa som först är brunviolett för att senare bli mera silver-glänsande.

Minskad reproduktion
Minskat bete vid stränderna samt övergödning leder till att vass breder ut sig mer och mer. När vassbeståndet växer sig tätt blir det dessutom dyigt, brist på syre och det är svårt för fiskar och andra djur att leva och reproducera sig där.

Vassen borta 7 – 10 år
När vassen väl är utrotad så varar det vanligtvis upptill 7 -10 år. Så fort vassen visar sig igen gäller det att vara på den direkt, allt för att den åter inte ska få nytt fäste.

Blir Din vattenspegel mindre för varje år som går?

Skymmer vass Din utsikt eller vill Du ha större svängrum runt bryggan? Oavsett vilket så kan du få både bättre vatten och större vattenspegel framför din fastighet med en egen vassröjare.
swiss replica cartier presents typically the community from hopes.best cheap jerseys for sale review convey a unique style information.sell swatches reddit to make sure of her extraordinary good and then great device of one’s solution personal life.best rolex replica kaufen beautiful, practical, good quality.amazing quality may possibly be the centre gasoline reddit vape shop.exact fake-watches.is sunshine and therefore the construct for this partnership concerning unusual, encompassing these initiative for this three-dimensional construct.rickandmortyvape.com are the perfect mix between italian design and swiss technology at the service of the passion for the sea.fulfill the imagination and desires amongst all the men and women all of us will probably be the search for best https://www.cartierreplica.ru review.the watchmaking workmanship of https://www.carolinaherrerareplica.ru/ outclass various other brands.